26 Eylül 2021 - Berlin’in Süper Seçim Günündeki seçimler

Sa 14.08.21 | 19:58 Uhr | Von Agnes Sundermeyer
Eine Frau haelt den Stimmzettel fuer die Bundestagswahl in einem Wahllokal (Bild: imago images/Emmanuele Contini/Colourbox)
Bild: imago images/Emmanuele Contini/Colourbox

Seçimin yapılacağı 26 Eylül Pazar günü Berlin tarihinde bir ilk olacak: Üç seçim ve bir referandum yapılacak. En önemli detayların bir özeti. Hazırlayan Agnes Sundermeyer

Berlin, her beş yılda bir eyalet ve bölge çapında milletvekillerini seçiyor. Aynı gün Millet Meclisi (AGH) ve On İki Bölgenin Komiteleri (BVV) seçilecek. Ancak hepsi bu kadar da değil: Bu yıl aynı tarihte Almanya’nın genel seçimi, yani Federal Parlamento seçimi de yapılacak.

Seçmenler ayrıca "Deutsche Wohnen & Co’nun kamulaştırılması" adlı referandumda büyük emlak grup şirketlerinin kamulaştırılıp kamulaştırılamayacağı konusunda oy kullanabilecek. Bununla birlikte her bir seçmen altı adet oy atabilecek. Karışıklık olmadan, sırayla gidelim:

KİMLER OY KULLANABİLİR?

Millet Meclisi seçimlerinde, seçim günü 18. yaşını dolduran tüm Almanlar, yani Alman vatandaşlığına sahip tüm vatandaşlar oy kullanma hakkına sahiptir. Bir diğer koşul, seçmenlerin aralıksız en az üç aydır Berlin’de yaşıyor olmaları ve oy kullanma hakkından mahrum bırakılmamış olmalarıdır.

Aynısı Federal Parlamento seçimi için de geçerli. Bu seçimde oy kullanabilmek için, seçmenlerin en az üç ay Federal Almanya Cumhuriyeti’nde yaşamış olmaları gerekir.

Yurt dışında yaşayan Almanlar da oy kullanabilir. Mahkeme kararıyla oy kullanma hakkından mahrum bırakılanlar oy kullanamayacak. Referanduma da sadece oy hakkı olanlar katılabilecek.

BVV seçimlerinde Alman vatandaşlarının dışında ikameti Berlin’de kayıtlı diğer Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin vatandaşları da oy kullanma hakkına sahiptir. BVV seçimlerinde oy kullanma yaşı 16’ya indirildi.

NE ZAMAN VE NASIL OY KULLANILACAK?

Oy kullanma yerleri 26 Eylül Pazar günü saat 08.00-18.00 arasında açık olacak. Ardından, halka açık olarak yapılan, hatta izlenebilen oy sayımı başlayacak.

Şahsen oy kullanmaya gidemeyenler, seçimden altı hafta önce mektup yoluyla seçime katılabilir. Bunun için bir seçmen kartı gereklidir. Seçmen kartı, ikamet yerinin belediyesinden yazılı olarak talep edilebilir, ancak telefonla talep edilemez. Bunun için ayrıca, tüm seçmenlere posta ile gönderilen seçim bildiriminin arka sayfasında bir form bulunur. Bu formu herkes doldurup e-posta yoluyla da gönderebilir. Alternatif olarak seçim bildiriminde bir QR kodu bulunur; bu kod tarandığında tüm kişisel bilgiler seçmen kartına girilir.

Beş oy pusulasının tamamı aynı zarfa konulmalıdır, aksi taktirde seçim gizliliği ihlal edilmiş olacağından oylar geçersiz sayılır.

KİM VE NE SEÇİLECEK?

1. Almanya’nın genel seçimi

Federal Parlamentonun görevi, yasa çıkarmak ve hükumeti kontrol etmektir. Genel seçimler dört yılda bir yapılır.

Genel seçimlere 53 parti katılır. Birinci ve ikinci oylar vardır. Birinci oy ile bir partinin seçim bölgesinde adaylığını koyan bir aday seçilir. Almanya genelinde 299 seçim bölgesi mevcuttur. Seçim bölgesinde en çok oy alanlar, doğrudan Federal Parlamentoya girer.

İkinci oy ile bir parti seçilir. Genel seçimlerin hangi partinin seçimde ne kadar başarılı olduğunu yansıtması bakımından, her partiye seçim sonuca göre hak ettiği sayıda sandalye verilir.

2. Berlin Millet Meclisi seçimi:

Millet Meclisi Berlin Eyalet Parlamentosu’dur. Yasalar yapar, hükmet kurar ve aynı zamanda kontrol eder. Vatandaşlar parti seçebildikleri gibi, parlamentoya girecek bireysel adayları da seçebilirler. Bunun için seçmenlerin iki oy hakkı vardır: bir oy eyalet düzeyinde bir parti için, diğer oy ise seçim bölgesinde doğrudan bir aday için. Bir partinin Millet Meclisi’ne girebilmesi için seçmen oylarının yüzde beşini alması gerekir.

Seçimden sonra gerçekten Berlin Millet Meclisi’ne girecek olan milletvekillerinin sayısı, her yasama döneminde aynı değildir. Aslında Millet Meclisi’nde parlamenterler için 130 sandalye vardır. Partiler, seçimde kazandıkları yüzdeye göre, mecliste sandalye sayısı alırlar.

Genel seçimde olduğu gibi, partinin seçildiği ikinci oy dışında bir de birinci oy vardır. Birinci oy ile doğrudan adaylar seçilebilir. Burada listenin sonlarında yer alan, hatta partisinin seçim listesinde hiç adı geçmeyen biri kazanırsa, öyleleri için ek vekil kontenjanları vardır. Bundan dolayı bir partinin Millet Meclisi’nde açık farkla daha fazla sandalye alabilmesi mümkündür. Oylamalarda, partiler arasındaki güç dengesini tüm Genel Kurulda korunmak adına diğer partilere de ek sandalye hakkı verilir. Şu andaki parlamentonun 160 vekilden oluşmasının nedeni de budur.

Seçim ile birlikte yasama dönemi ve belediye başkanı Michael Müller (SPD) ve senatörlerinin, ayrıca bölge belediye başkanlarının görev süresi sona erecek. Müller adaylığını yenilemeyecek ve genel seçimlerde aday olacak.

3. Bölge Komiteleri seçimi

Bölge Komiteleri (BVV) Berlin bölgelerinin yerel parlamentolarıdır ve diğer federal eyaletlerdeki belediye meclisleri ve belediye temsilcilikleri ile kıyaslanabilir. Berlin’de on iki bölge vardır: Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Mitte, Neukölln, Pankow, Reinickendorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg ve Treptow-Köpenick.

BVV, sadece bölgelerin sorumlu olduğu kurumlar ve alanlarda kararlar alır. Örneğin bölgeye dahil olan yeşil alanları, okul binaları ve gençlik kurumları ile halk eğitim merkezleri ve kütüphaneler, bunlar arasında sayılabilir. Gençlik dairelerinin ve nizam dairelerinin organizasyonu da buna dahildir.

Berlin’in on iki bölgesinin her birinde bir BVV vardır. Her beş yılda bir millet meclisi seçimi ile aynı gün yapılır.

BVV seçiminde adaylar doğrudan seçilmez. Seçmenler oylarını bir partiye veya bölgelerindeki bir seçmen birliğine verir. BVV’ye girmek için bir partinin oyların yüzde üçünü alması gerekir. BVV, oy oranlarına göre fraksiyonlarıyla birlikte oluşur. BVV en fazla 55 bölge meclis üyesinden oluşur.

Bölge Komitesinde meclis üyelerinin sayısı aynı zamanda azalabilir: Seçim sonucuna göre, partinin listesinde meclise girebilecek sayıda aday yoksa, bu sandalyeler boş kalır.

BVV’deki en güçlü fraksiyon genellikle bölge belediye başkanıdır. Ancak bazen daha az oy alan partiler bir araya gelerek seçime aday çıkarmak için koalisyon kurabilir.

4. Referandum

Geriye "Deutsche Wohnen & Co’nun kamulaştırılması" adlı referandum oylaması kalıyor. Bu oy ile partiler veya vekiller seçilmeyecek. Berlin sakinleri 3.000’den fazla dairesi olan emlak grup şirketlerinin tazminat karşılığında kamulaştırılıp kamulaştırılamayacağı konusunda oy kullanabilecek.

Referandumun başarılı olabilmesi için iki koşul vardır: Birincisi seçmenlerin çoğu evet oyu kullanmalıdır. İkincisi yeter sayısına ulaşılmalıdır. Seçmenlerin en az dörtte birinin evet oyu kullanması gerekir - bu da şu anda 617.000’den fazla oy anlamına geliyor.

Şartlar yerine getirilse de kamulaşma yolunun açılıp açılmayacağı meçhul. Senatonun "yapması gereken" sadece yasa çıkarmaktır, ancak girişimin planlarını gerçekleştirme konusunda yasal bir zorunluluğu yoktur. Yeni yasa konusundaki son kararı yeni seçilen Millet Meclisi verir.

Bu, bu Almanca metnin çevrilmiş bir versiyonudur.
Ayrıca İngilizce ve Lehçe olarak da mevcuttur.

Beitrag von Agnes Sundermeyer

Nächster Artikel